Gestoria - MBP
22057
page-template-default,page,page-id-22057,page-child,parent-pageid-22055,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Solucions diàries per a l'optimització del teu temps.
GESTORIA

____

L'Àrea de Gestió desenvolupa, principalment, els següents camps d'actuació: Comptabilitat, Presentació de Declaracions i Laboral.

  • Comptabilitat: Portem la comptabilitat financera, empresarial i elaborem i legalitzem llibres comptables i mercantils.

  • Presentació de Declaracions: Presentem declaracions tributàries de l'Impost sobre Societats, IRPF, IVA, ITP, Operacions Societàries, AJD, Impost sobre Patrimoni, Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR), Impost sobre Successions i Donacions i Model 720, entre d'altres. També confeccionem i presentem declaracions d'impostos locals, declaracions de transaccions exteriors i Banc d'Espanya.

  • Laboral: Oferim serveis de contractació laboral, nòmines, altes i baixes de contracte, resolució de dubtes sobre contractes, vacances, baixes, cotitzacions a la Seguretat Social, entre d'altres.