Fiscal - MBP
22059
page-template-default,page,page-id-22059,page-child,parent-pageid-22055,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ajudem a prendre les decisions rellevants que impulsen els negocis.
FISCAL

____

L'Àrea Fiscal desenvolupa principalment els següents camps d'actuació: Assessorament Fiscal Recurrent, Fiscalitat Internacional, Operacions de Reestructuració (M&A) i Assessorament en Requeriments Fiscals i Inspeccions.

  • Assessorament Fiscal Recurrent: Assessorem empreses espanyoles i empresaris autònoms en les seves qüestions fiscals diàries sobre l'impost de societats, impost sobre la renda, impost sobre patrimoni, impost sobre successions i donacions i tributació indirecta (IVA i Impostos sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats).

  • Fiscalitat Internacional: Assessorament a clients amb components internacionals a les seves inversions. La nostra feina consisteix a informar i assessorar sobre les implicacions fiscals derivades de la inversió i desinversió en qualsevol actiu a Espanya.

  • Operacions de reestructuració: Assessorem a clients en operacions de M&A per donar-los seguretat jurídica. Estem en contacte amb la Direcció General de Tributs per aconseguir contestacions favorables sobre consultes tributàries. A més a més emetem notes i dictàmens que informen sobre el cost fiscal en qualsevol tipus d'impost en aquest tipus d'operacions.

  • Protocol familiar: Assessorament en protocols familiars, testaments i pactes d'accionistes, analitzant entre altres qüestions l'accés i abast dels beneficis de l'empresa familiar (exempcions en l'Impost sobre Patrimoni i bonificacions a l'Impost sobre Successions i Donacions).

  • Assessorament en Requeriments i Inspeccions: Assessorem sobre l'estratègia adequada i representem els nostres clients en revisions de l'Agència Tributària Estatal, Autonòmica i Local, tant a la seu de Gestió Tributària com a Inspecció.

  • Procediment judicial contenciós – administratiu en matèria tributària.